دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

دانشگاه فردوسی مشهد، 21 تا 23 تیر ماه 1400

- توجه: این کنگره بصورت مجازی برگزار خواهد شد -

سخنرانان کلیدی

Professor Reza Kianoush
kianoush@ryerson.ca

Department of Civil Engineering, Ryerson University

Professor Soroosh Sorooshian
soroosh@uci.edu

Department of Civil & Environmental Engineering, University of California, Irvine

Professor Ioannis Brilakis
ib340@cam.ac.uk

Department of Engineering, University of Cambridge

سخنرانان مدعو

Kazem Fakharian
Associate Professor, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

Title: Design of laterally loaded piles with special attention on group effects

Ali Pak
Professor, Sharif University of Technology

Title: The geotechnical aspects of deep geothermal energy

Mahdi Karkush
Professor, University of Baghdad

Title: Evaluation of geotechnical properties of cohesive soil contaminated with heavy metals: before and after remediation

Fereidoon Moghadas Nejad
Professor, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

Title: A multi-scale approach for heterogeneous viscoelastic modeling of bituminous composites

Abbas Soroush
Professor, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

Title: Effects of Faulting on Soils and Structures, from Micro and Macro Perspectives

Yoshinori Iwasaki
Associate Professor, National University Corporation Kyushu University

Title: The authenticity and integrity of foundation of cultural heritage

Ali Lashkari
Professor, Shiraz University of Technology

Title: Soil-structure interface behavior: experimental investigation and constitutive modeling

Morteza Naghipour
Professor, Babol Noshirvani University of Technology

Title: Performance of CFST column and its connection to foundation in the embedded conditions under cyclic loading

Abbas A. Allawi
Professor, University of Baghdad

Title: Renovation of damaged bridges in Iraq

Amir H. Alavi
Assistant Professor, University of Pittsburgh

Title: Self-aware Engineered Materials: A Technological Revolution in Material Science

Ali Massumi
Professor, Kharazmi University

عنوان: ارزیابی آزمایشگاهی دیوارهای بنایی غیرمسلح مقاوم‌شده به روش تسلیح مغزه

Seayf Alah Hemati
Assistant Professor, Semnan University

عنوان: مطالعه آزمایشگاهی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی لوله‌ای

Davood Mostofinejad
Professor, Isfahan University of Technology (IUT)

عنوان: مروری بر تغییرات طراحی خمشی و برشی در ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

Mohammad Reza Esfahani
Professor, Ferdowsi University of Mashhad (FUM)

Title: Frature Mechanics of Concrete and Fracture Parameters of ECC (Engineered Cementitious Composites)

Mohsen Tadayon
Assistant Professors, Bu-Ali Sina University

عنوان: دوام بتن درآیین نامه جدید بتن ایران

Mohammad Javad Ketabdari
Associate Professor, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

Title: Marine Renewable Energies: Opportunities and Challenges

Mahmoud Saffarzadeh
Professor, Tarbiat Modares University

عنوان: تبیین مولفه های حمل و نقل پایدار و انسان محور

Mohammad Reza Jafarzadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad (FUM)

عنوان: مسأله آب و توسعه پایدار در اقلیم خشک

Ehsan Seyedi Hosseininia
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad

Helical pile: new experiences in Iran

Amir Zavichi
Construction Manager at Port of Los Angeles

Lean construction: practical implementation

Amin Alvanchi
Associate Professor, Sharif University of Technology

Iran building information modeling (BIM) strategic plan for public projects-consulting engineers role and responsibilities

Professor S. Mehdi Zahrai
- School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran
- Adjunct Professor, Civil Engineering Department, University of Ottawa

Dynamic Testing of Full Scale Viscous Dampers Designed & Manufactured in Iran


ارسال خلاصه مقاله

آخرین مهلت: 30 دی ماه 1399
آخرین مهلت: 15 دی ماه 1399
اعلام نتایج: 7 بهمن ماه 1399
اعلام نتایج: 30 دی ماه 1399

ارسال مقالات کامل

آخرین مهلت: 25 فروردین ماه 1400
آخرین مهلت: 15 فروردین ماه 1400
آخرین مهلت: 30 اسفند ماه 1399
اعلام نتایج: 31 اردیبهشت ماه 1400

زمان برگزاری

21 تا 23 تیر ماه 1400

دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند، مهندسان گرامی و دانشجویان سخت‌کوش:
دانشگاه فردوسی مشهد افتخار دارد دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران را از 21 تا 23 تیرماه سال 1400 خورشیدی در دانشکده مهندسی برگزار نماید. این کنگره که بزرگترین رویـداد علمی سالانـه مهندسی عمران در سطح کشور می‌‌بـاشد، در ادامه مجموعه کنگره هـای مـلّی و بین‌المللی است که تحت نظارت هیأت امناءِ متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به صورت سالیانه برگزار می‌شود. این گنگره بستری است برای ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه متخصصان دانشگاهی و فعالان صنعت ساخت و ساز (شامل مشاوران، پیمانکاران و دیگر ارایه دهندگان خدمات مهندسی) ایرانی و بین المللی تا با شرکت در آن و تبادل اطلاعات میان موسسه‌های علمی و پژوهشی از یک سو و دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز از سوی دیگر، نوید بخش پیشرقت و گسترش فعالیت های مهندسی عمران در جامعه گردد.

 • سازه
 • زلزله
 • ژئوتکنیک
 • محیط زیست
 • مدیریت منابع آب
 • ژئودزی و ژئوماتیک
 • معماری و شهر سازی
 • سازه های هیدرولیکی و دریائی
 • پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
 • آموزش مهندسی و اخلاق مهندسی
 • مصالح، فناوری ساخت و مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری

کنگره های بین المللی پیشین


خلاصه مقاله خود را ارسال کنید